sluiten
De slimme meter

De slimme meter

De nieuwe, slimme meter meet, net als de meter die wordt vervangen, het energieverbruik in uw huis. Het verschil tussen deze twee? De slimme meter verstuurt meterstanden automatisch naar de netbeheerder. Hierdoor wordt uw meterstand nooit meer gebaseerd op een schatting en kan de netbeheerder storingen sneller opsporen. Zo houden we ons energienet betrouwbaar. Bovendien kunt u zelf uw werkelijke verbruik inzien en dus eenvoudiger energie besparen.

Hoe wordt de slimme meter geplaatst?

Waarom krijg ik een slimme meter?

De manier waarop we van energie en het net gebruik maken is de afgelopen decennia flink veranderd. Fossiele brandstoffen worden schaarser en ons klimaat lijdt schade door uitstoot van broeikasgassen. We maken veel minder gebruik van kolencentrales en zetten steeds meer duurzame energiebronnen in. Tegelijkertijd zijn we steeds meer afhankelijk van elektriciteit en wordt de vraag steeds groter.

Hierdoor is het veel moeilijker om de spanning op het net gelijk te houden. Dit vraagt om een slim energienet dat vraag en aanbod van energie beter in balans brengt. De slimme meter voorziet de netbeheerders van data waarmee meer inzicht wordt verschaft in de pieken van de energievraag en het aanbod van opgewekte energie en is hiermee een belangrijke voorbereiding op toekomstige ontwikkelingen. Zo kan het energienet efficiënter worden gebruikt en hoeft het niet overal verzwaard te worden. Zo houden we de energievoorziening betaalbaar. Dat is belangrijk, juist nu ons energiegebruik zo verandert.

Voordelen van een slimme meter

  • Storingen worden sneller opgespoord
  • Het aanbod en verbruik van energie kan beter op elkaar worden afgestemd
  • Goed te koppelen aan een energieverbruiksmanager
  • Meterstanden worden automatisch doorgegeven
  • Geen schattingen van meterstanden meer
  • Meer inzicht in uw energieverbruik
  • Makkelijker besparen op energiekosten
  • Installatie van de nieuwe meter is kosteloos

Wat kan ik met de slimme meter?

De slimme meter stuurt zes keer per jaar automatisch uw meterstanden door naar uw energieleverancier. Zo hoeft u nooit meer zelf uw meterstanden door te geven. En is uw energierekening nog nauwkeuriger, zonder geschatte meterstanden. Als u niet wilt dat de meterstanden tweemaandelijks op afstand worden uitgelezen, kunt u dit aan uw netbeheerder doorgeven.

De slimme meter biedt ook de mogelijkheid om zelf nauwkeurig uw energieverbruik te volgen en hierop te besparen. Dit kan met behulp van een energieverbruiksmanager. U kunt bijvoorbeeld een display laten plaatsen die in verbinding staat met de slimme meter en uw verbruik bijhouden met een app of een gepersonaliseerde website. Hiermee heeft u direct inzicht in uw energieverbruik en is het nog makkelijker om energie en geld te besparen.

Meer over energieverbruiksmanagers

Uw netbeheerder kan niet zien wat u verbruikt met de slimme meter. Standaard worden zes keer per jaar uw meterstanden uitgelezen, tenzij u zelf anders aangeeft. De netbeheerder kan geen relatie leggen tussen specifieke apparaten in uw huis en uw verbruik.

 

Nee. Uw netbeheerder meet alleen de uitwisseling van energie tussen uw aansluiting en het net. Aan de meterstanden kan de netbeheerder niet zien welke apparaten u in huis hebt of wanneer u thuis bent. Daarnaast worden de standen van de voorgaande periode uitgelezen, dus niet op het moment dat u daadwerkelijk elektriciteit of gas verbruikt.

Ja, dat kan. Zowel de gas- als de elektriciteitsmeter bieden de mogelijkheid om uw standen van het display af te lezen. Precies zoals bij uw traditionele meter. Ga voor meer informatie naar de website van uw netbeheerder en download de handleiding van uw slimme meter voor de gebruiksaanwijzing.

Verder kunt u uw meetgegevens eenvoudig zien door de slimme meter te koppelen aan uw interne WIFI netwerk, aan uw PC, aan uw thermostaat of aan een zogenaamde energieverbruiksmanager.

De slimme meter registreert teruglevering op uw aansluiting. U kunt dus zien hoeveel u afneemt en hoeveel u teruglevert. Als u energie gaat terug leveren, dan dient u dit van te voren te melden via http://www.energieleveren.nl Daar leest u ook waarom u dat moet doen.

Het vervangen van uw traditionele meter door een slimme meter kost u niets. Wel blijft u, net als nu, betalen voor de meterhuur. De overheid stelt de prijzen van de meterhuur jaarlijks vast. Dit tarief wordt door de toezichthouder op de energiemarkt (de Autoriteit Consument en Markt – ACM) vastgesteld.

Als u op eigen initiatief een slimme meter aanvraagt, kunnen er wel kosten aan verbonden zijn. Hetzelfde geldt voor situaties waarin u na het uitzetten of weigeren van de meter, de meter later alsnog wilt laten aanzetten of wilt laten installeren.

Uw privacy is beschermd door de Wet Bescherming Persoonsgegevens, de Privacy Gedragscode en de Privacy & Security Eisen van Netbeheer Nederland (brancheorganisatie gezamenlijke netbeheerders). Uitgangspunt hierbij is dat de meterstanden alleen voor het doel gebruikt worden waar u toestemming voor heeft gegeven. Het is verboden om de meterstanden voor een ander doel te gebruiken.

Als u niet wilt dat de meterstanden tweemaandelijks op afstand worden uitgelezen, kunt u dit aan uw netbeheerder doorgeven.

Nee. Wanneer u de slimme meter echt niet wilt, kunt u hem weigeren of de uitleesfunctie laten uitzetten. Dat betekent dat de meter niet automatisch wordt uitgelezen. Als u de slimme meter weigert, blijft uw traditionele meter in de meterkast hangen, mits deze niet vervangen hoeft te worden. Wanneer uw meter wel vervangen moet worden, dan krijgt u bij weigering een digitale meter die niet slim is, dus zonder communicatiemodule.

Uw huidige gas- en elektriciteitsmeter wordt vervangen in de meterkast. De gemiddelde duur van een plaatsing is 1 uur. Als de gasmeter verder weg hangt, zullen er extra werkzaamheden moeten plaatsvinden en zal de plaatsing meer tijd in beslag nemen.

Ja, dat kan. Door contact op te nemen met uw netbeheerder (telefonisch of via de website) kunt u versneld een slimme meter aanvragen. Als u zelf een slimme meter aanvraagt, een zogenaamde prioriteitsplaatsing, zijn daar kosten aan verbonden. De kosten voor het plaatsen van een slimme elektriciteitsmeter en een slimme gasmeter bedragen samen € 72,60 inclusief btw. Als in uw woning geen gasmeter aanwezig is en u wilt een slimme elektriciteitsmeter geplaatst hebben, kost dat € 67,76 inclusief btw.

Een prioriteitsplaatsing betreft altijd de plaatsing van een slimme meter voor elektriciteit én gas. Een slimme meter alleen voor elektriciteit is alleen mogelijk indien er geen gasmeter aanwezig is. Na aanvraag wordt de meter binnen 3 maanden geplaatst, tenzij dit om technische redenen niet mogelijk is.

Vul hier uw postcode in om erachter te komen wie uw netbeheerder is