sluiten

Een nieuw energienet

Onze vraag naar energie is de laatste jaren sterk aan het veranderen. We hebben steeds meer elektrische apparaten in huis en we rijden ook vaker elektrisch. Tegelijkertijd wekken ook steeds meer mensen zelf energie op. De druk op het net wordt hierdoor steeds groter. Om betrouwbaar en stabiel te blijven moet het energienet daarom mee veranderen met de tijd

 

Vraag en aanbod

Energie die gewonnen wordt uit fossiele brandstoffen zorgt voor een schadelijk uitstoot van CO2. Daarnaast worden fossiele brandstoffen steeds schaarser en raken ze op korte termijn uitgeput. Daarom maakt Nederland de overgang van fossiele brandstof naar energie gewonnen uit duurzame energiebronnen. Deze overgang noemen we de energietransitie.

Het energienet moet mee met de tijd.

Dit brengt ook veranderingen voor ons energienet met zich mee. De opwekking van duurzame energie is namelijk niet constant. De zon schijnt alleen overdag en het waait lang niet altijd even hard. De netbeheerders van Nederland zorgen ervoor dat de vraag en aanbod van energie op elkaar aan blijven sluiten.

 

Slimme meter
Om ervoor te zorgen dat niemand ooit zonder energie komt te zitten, moeten de netbeheerders een compleet inzicht in het energieverbruik van Nederland hebben. De nieuwe, slimme meter geeft automatisch meterstanden door en helpt hier op deze manier bij. Dat is ook handig voor u, want u hoeft uw meterstanden niet meer door te geven.

De slimme meter maakt het ook mogelijk om in de toekomst energie af te rekenen in variabele tarieven. Energie wordt dan goedkoper op momenten dat er veel is, en het terugleveren van energie levert meer op, op momenten van schaarste.

 

Lokale energiebronnen

Terwijl vroeger alle energie voor Nederland werd opgewekt in een paar energiecentrales, wordt de opwekking van energie steeds lokaler. In heel Nederland wordt tegenwoordig energie opgewekt. Op grote schaal met windparken, biogascentrales of zonneparken. Maar ook op veel kleinere schaal met een paar zonnepanelen op het dak. Veel van deze lokaal opgewekte energie gaat nog op het centrale energienet. Dit hoeft echter niet zo te zijn. Er wordt hard gewerkt aan kleine, lokale energienetten die bedrijven en huishoudens in de buurt van een energiebron voorzien van energie.

 

Slimme netten

Met de overgang naar duurzame energie wordt ook de vraag naar aardgas kleiner. Veel nieuwbouwhuizen en –wijken hebben al geen gasaansluiting meer. In plaats daarvan worden ze bijvoorbeeld aangesloten op stadsverwarming of een biogascentrale. Hiervoor moeten de netbeheerders aanpassingen doen aan ons energienet.

 

De populariteit van elektrische auto’s en scooters vraagt ook om aanpassingen aan ons energienet: deze moeten immers ook onderweg opgeladen kunnen worden.
De batterijen van deze voertuigen kunnen weer worden gebruikt voor de opslag van energie. Samen kunnen ze worden ingezet als een mobiel, flexibel energienet. Met een zogenoemde ‘retourpaal’ kan er bijvoorbeeld weer energie worden gebruikt om de wasmachine te laten draaien.

Al deze ontwikkelingen zorgen ervoor dat we ook in de toekomst op ons energienet kunnen blijven vertrouwen.